Mediacrest ของสเปน, ReelMedia ของฟินแลนด์, YLE ร่วมพัฒนาซีรีส์เขย่าขวัญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ’17kHz’ (พิเศษ)

Mediacrest ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ของสเปนกำลังร่วมมือกับ ReelMedia ซึ่งตั้งอยู่ในเฮลซิงกิและสถานีโทรทัศน์สาธารณะ YLE ของฟินแลนด์เพื่อพัฒนาโปรเจ็กต์ซีรีส์ระทึกขวัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “17kHz” รูปแบบการผลิตร่วมที่เกิดจากข้อตกลงการพัฒนา “17kHz” จะเป็นจุดสนใจหนึ่งในงานแสดง “Spanish Fiction Contents: New Releases & Financial Opportunities” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่...